logo Bank Spółdzielczy w Jarosławiu

Nagrody i wyróżnienia

Wyróżnienie w konkursie "Nasze Dobre Podkarpackie 2023"

Nagrody i wyróżnienia

Bank Spółdzielczy w Jarosławiu uhonorowany w Konkursie „Nasze Dobre Podkarpackie 2023”

Z satysfakcją  informujemy, że nasza instytucja, Bank Spółdzielczy w Jarosławiu, została wyróżniona w prestiżowym konkursie „Nasze Dobre Podkarpackie 2023”. To zaszczytne wyróżnienie potwierdza nasze zaangażowanie w rozwój społeczności lokalnej, wysoką jakość świadczonych usług oraz działania na rzecz nowoczesności, bezpieczeństwa i innowacyjności w dziedzinie bankowości internetowej i mobilnej.

Jakość Obsługi i Bezpieczeństwo – priorytety, na które stawiamy

Naszym priorytetem jest świadczenie usług finansowych na najwyższym poziomie. Otrzymane wyróżnienie to potwierdzenie, że nasze starania są dostrzegane przez klientów oraz ekspertów z branży. Nasza oferta bankowości internetowej i mobilnej została doceniona za innowacyjne podejście do obsługi finansowej, umożliwiające efektywne zarządzanie swoimi finansami. W Banku Spółdzielczym w Jarosławiu zawsze stawiamy na bezpieczeństwo. Nasze rozwiązania w zakresie bankowości internetowej i mobilnej spełniają najwyższe standardy w tym zakresie. Dbamy o to, aby klienci mogli korzystać z tradycyjnych jak i nowoczesnych usług finansowych bez obaw o bezpieczeństwo swoich danych oraz pieniędzy.

Dziękujemy!

Zdjęcia/źródło:  https://nowiny24.pl/

Więcej informacji nt. konkursu “Nasze Dobre Podkarpackie 2023”: https://nowiny24.pl/nasze-dobre-podkarpackie-2023-nagrodzilismy-laureatow-konkursu-za-nami-uroczysta-gala-zdjecia-wideo/ar/c3-18075285

Przeczytaj także: https://nowiny24.pl/bank-spoldzielczy-jaroslaw-swiadczy-solidne-i-nowoczesne-uslugi-finansowe-dla-potrzeb-klientow-nasze-dobre-podkarpackie-2023/ar/c3-18031711

Bank Spółdzielczy w Jarosławiu od szeregu lat zaliczany jest do czołówki najbardziej efektywnych, a jednocześnie bezpiecznych banków spółdzielczych.
O dobrej pozycji Banku Spółdzielczego w Jarosławiu najlepiej świadczą m.in. nagrody i wyróżnienia otrzymane w prestiżowych rankingach, jak: tytuł Super Lidera i trzy tytuły Lidera Zrzeszenia BPS, trzy tytuły Gepard Biznesu, pierwsze miejsca w rankingach Rzeczpospolitej i Gazety Bankowej w kategorii Najlepsze Banki Spółdzielcze, dziesięciokrotny tytuł Lider Regionu i wiele innych.
Wskaźniki powyżej średnich w sektorze bankowym
Osiągnięte za rok ubiegły podstawowe wskaźniki oceniające efektywność działania i jakość aktywów w tutejszym Banku są znacznie lepsze niż średnio w sektorze bankowym. Wskaźnik koszty/dochody w BS Jarosław za 2022r. wynosi 34, a średnio w bankach 53, wskaźnik zwrotu z aktywów (ROA) odpowiednio 1,68 i 0,56. Współczynnik kapitału podstawowego wynosi 19,06%, a więc jest znacznie wyższy niż wymogi nadzorcze, a wskaźnik kredytów zagrożonych to 3,95% przy średnim w bankach 4,80%.
Już 114 lat historii, trzynaście placówek i tysiące klientów
Bank Spółdzielczy w Jarosławiu działa od 1909 roku. Posiada zgodę KNF na świadczenie usług bankowych na terenie całego kraju. BS Jarosław posiada obecnie 13 placówek na terenie województwa podkarpackiego w tym Oddział w Rzeszowie. Obsługuje zarówno osoby fizyczne jak i samorządy, firmy, spółdzielnie i organizacje. Oferuje leasing, factoring i ubezpieczenia. Baza depozytowa w tutejszym Banku jest zdywersyfikowana. Środki na rachunkach posiada kilkadziesiąt tysięcy klientów, a lokaty terminowe kilka tysięcy klientów detalicznych i instytucjonalnych.
Bankowość tradycyjna i nowoczesna bankowość mobilną
Bank świadczy zarówno usługi bankowości tradycyjnej w tym tanią usługę kasową jak również nowoczesną bankowość mobilną. W ramach niej oferujemy m.in. płatność blikiem w tym na numer telefonu, płatność iPhonem lub zegarkiem, korzystanie z Profilu zaufanego, składanie wniosków Rodzina 500 Plus.
Marże i prowizje są tu konkurencyjne
Znaczącą pozycję w aktywach banku zajmują kredyty mieszkaniowe. Marże i prowizje są konkurencyjne do oferty banków komercyjnych. Bank oferuje kredyty zarówno na zmienną jak i okresowo stałą stopę procentową. Obecnie przy powszechnie przewidywanym spadku inflacji i stóp procentowych, kredytobiorcy chętniej korzystają z oprocentowania zmiennego. BS Jarosław przystąpi do Programu „Pierwsze mieszkanie” (oprocentowanie 2%). Po uruchomieniu „Programu” od 1 lipca zakładamy, że ilość udzielonych kredytów mieszkaniowych zdecydowanie wzrośnie. Oferty dopasowane do potrzeb i tańsze produkty. – Naszymi atutami, które cenią klienci są: szybkość podejmowania decyzji, możliwość negocjacji warunków zawieranych umów, oferta dopasowana do ich potrzeb i często tańsze produkty – mówi Zbigniew Baryła, prezes BS Jarosław.
Oprócz podstawowej biznesowej działalności BS Jarosław wspiera też w formie dotacji działalność miejscowych organizacji charytatywnych, kulturalnych i sportowych działających na rzecz środowisk lokalnych, a także przedsięwzięcia samorządów w tym zakresie.

Lider Regionu 2023

22 czerwca 2022r. podczas uroczystej gali w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie zorganizowanej przez gazetę Nowiny, Bank Spółdzielczy w Jarosławiu został uhonorowany prestiżową nagrodą Lidera Regionu 2022 w Kategorii Finanse za „Rozwój nowoczesnych usług bankowych”. Nagroda ta jest uhonorowaniem dla firm, instytucji i samorządów które wnoszą szczególny wkład w rozwój naszego regionu.

Bank Spółdzielczy w Jarosławiu otrzymał certyfikat „Bank Spółdzielczy roku 2020” który jest potwierdzeniem spełnienie najwyższych standardów branży finansowej, rzetelnej i uczciwej przedsiębiorczości, wyjątkowej jakości produktów i usług oraz przede wszystkim uznaniem dla całej kadry zarządzającej jak i personelu.

11 kwietnia 2019r. podczas uroczystej gali w LUKR CLUB w Rzeszowie zorganizowanej przez gazetę Nowiny wyróżniające się firmy i instytucje, które przyczyniają się znacząco do rozwoju Podkarpacia, zostały uhonorowane statuetka Lider Regionu. W kategorii Bankowość jedyną uhonorowaną firmą był Bank Spółdzielczy w Jarosławiu.

Bank Spółdzielczy w Jarosławiu, uczestnik systemu Ochrony BPS zajął II miejsce w Krajowym Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze” – banki o sumie bilansowej ponad 500 mln zł.

 

Nagrody zostały wręczone podczas Gali Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej w Warszawie w dniu 23 maja 2018 r. Jak podkreślił Redaktor naczelny „Nowoczesnego Banku Spółdzielczego”, nagrodzone banki wyróżnia zarówno znakomita sytuacja ekonomiczna jak i zrównoważony bezpieczny rozwój.

Nagroda przyznana przez Gazetę Codzienną „Nowiny”. Wręczenie nastąpiło w dniu 22 marca 2018r. podczas gali w LUKR CLUB w Rzeszowie.

Tytuł „Lider Regionu 2015” w kategorii Bankowość i Finanse został przyznany przez gazetę Nowiny. Ogłoszenie wyników, wręczenie statuetek i dyplomów odbyło się w dniu 3 marca 2016r. podczas Gali w Lukr Club w Rzeszowie.

 

Tytuł Gepard Biznesu 2014 dla Banku Spółdzielczego w Jarosławiu został przyznany przez Instytut Nowoczesnej Bankowości na podstawie wartości rynkowej i dynamiki osiąganej przez banki spółdzielcze w latach 2012-2014. Do liczenia wartości rynkowej brano pod uwagę wskaźniki: cena/zysk i cena/wartość księgową. Wartość rynkowa została policzona przez porównanie wyników analizowanych banków do wyceny spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.   Wartość rynkowa tak liczona dla BS Jarosław wzrosła w latach 2012-2014 o 75,8% i wynosiła w 2014 roku 72 mln zł

Bank Spółdzielczy został nagrodzony tytułem „Lider Regionu 2014″  w kategorii Finanse. Nagroda została przyznana przez Gazetę Codzienną Nowiny i została wręczona 15 stycznia 2015r. podczas Gali zorganizowanej w Lukr Club w Rzeszowie. Wyróżnienie Lider Regionu otrzymały najlepsze firmy, najlepsi przedsiębiorcy i najlepsze instytucje województwa podkarpackiego w tym Bank Spółdzielczy Jarosławiu.

 

Tytuł „Gepard Biznesu 2012” został przyznany przez Instytut Nowoczesnej Bankowości na podstawie wartości rynkowej i dynamiki osiąganej przez banki spółdzielcze w latach 2009 – 2012. Do liczenia wartości rynkowej brano pod uwagę wskaźniki: cena/zysk i cena/wartość księgową. Wartość rynkowa została policzona przez porównanie wyników analizowanych banków do wyceny spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wartość rynkowa tak liczona naszego Banku wzrosła w latach 2009 – 2012 o 71,7%

 

W dniu 18 grudnia 2012 r. w Hotelu Hilton Garden w Rzeszowie odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników organizowanego przez gazetę NOWINY konkursu Lider Regionu 2012. Tytuł oraz statuetkę Lider Regionu 2012 w kategorii: Instytucje Finansowe otrzymał Bank Spółdzielczy w Jarosławiu.
W dniu 29 listopada 2012 roku rozstrzygnięto konkurs „Najlepszy Bank Spółdzielczy Zrzeszony z BPS S.A.”. Bank Spółdzielczy w Jarosławiu zajął I miejsce i otrzymał tytuł Super Lidera Zrzeszenia BPS. W konkursie brały udział wszystkie banki (a więc 365) należące do Zrzeszenia. Laureatów wyłoniono na podstawie analizy osiągniętych wyników finansowych. Nadmieniamy, że wyżej wymieniony konkurs jest organizowany od 2006 r. Nasz Bank uzyskał tytuł Lidera w latach 2007, 2009, 2010. Pragniemy nadmienić, że w kwartalnych rankingach oceniających efektywność i jakość zarządzania ryzykami w Zrzeszeniu, Bank Spółdzielczy w Jarosławiu w każdym kwartale 2012 roku zajmuje I miejsce.

W Krajowym Rankingu: Wyróżniające się Banki Spółdzielcze, kategoria: „Najefektywniejsze Banki” nasz Bank zajął III miejsce. Organizatorem rankingu był miesięcznik Nowoczesny Bank Spółdzielczy. Podstawą oceny były następujące kryteria: dynamika sumy bilansowej, dynamika funduszy własnych, dynamika kredytów, dynamika depozytów, zwrot z kapitału (ROE), zwrot z aktywów (ROA). Wręczenie nagród odbyło się 29 maja 2012 r. w Warszawie.

 

W dniu 19 grudnia 2011 r. nasz Bank otrzymał tytuł  LIDER REGIONU 2011 w kategorii Instytucje Finansowe w konkursie Gazety „Nowiny”

 

Bank Spółdzielczy w Jarosławiu otrzymał tytuł i puchar Lider 2010 Zrzeszenia  Banku Polskiej Spółdzielczości.
Nagroda została przyznana w dniu 22 listopada 2011 r. Zrzeszenie Banku Polskiej Spółdzielczości (BPS) liczy 366 Banków Spółdzielczych. Taką samą nagrodę tutejszy Bank otrzymał w roku ubiegłym.

 

II miejsce w Rankingu KZBS – Najlepsze Banki Spółdzielcze w Polsce – 08-07-2011

 

 

 

 

W organizowanym przez Rzeczpospolitą Rankingu : Najlepsze Instytucje Finansowe, kategoria : Banki Spółdzielcze, Bank Spółdzielczy w Jarosławiu zajął I miejsce. Wręczenie nagród odbyło się w dniu 21 czerwca 2011r. w Warszawie.

 

 

 

Bank Spółdzielczy w Jarosławiu uzyskał I miejsce w organizowanym przez  miesięcznik finansowy GAZETA BANKOWA konkursie

Najlepsze Banki 2011 kategoria : Banki Spółdzielcze

Nagrodę odebrał w dniu 9 czerwca 2011r.

 

 

 

Bank Spółdzielczy w Jarosławiu w dniu 31.03.2011 otrzymał nagrodę GEPARDY BIZNESU 2011.

 

 

Bank Spółdzielczy w Jarosławiu otrzymał w dniu 15-12-2010 r. nagrodę LIDER REGIONU w kategorii Bankowość i Finanse.

 

Tytuł LIDER Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. W konkursie uczestniczyło 348 banków spółdzielczych. 

I MIEJSCE w rankingu „Najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce”, kategoria: Banki o sumie bilansowej 100-200 mln PLN, organizowanym przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych.

LOGOWANIE

Obsługa informatyczna:
pn. – pt. od 8:00 – 17:00
tel. 16 628 32 08,  tel. 695 002 358.

UWAGA

Szanowni Państwo

Informujemy, że w dniu 05.04.2024r. od godziny 22:00 do godziny 16:00 dnia 06.04.2024r. w związku z pracami serwisowymi bankowość internetowa, aplikacja BSGo oraz usługi szybkich przelewów ExpressElixir, Paybynet i Blik nie będą dostępne. 
Dodatkowo w dniu 06.04.2024 usługa ExpressElixir oraz przelewów BLIK na telefon będzie niedostępna do godziny 00:00 

Za utrudnienia przepraszamy.